About X-Power
Global X-Power
News Clippings
Exhibition
Auction
 
facebook of X-Power Gallery
IG of X-Power Gallery
GP
Art Revolution Taipei(A.R.T. Taipei)
The Art Studio of Lee Sun-Don
Ma Sing Ling Art World
ART easy


  International Artist’s Charming Exhibition
 • Shanghai
  2022.7.1~2022.9.30
  International Artist’s Charming Exhibition

--------------------------------------------------------------------------------------------------
  Clear Mirror•Image Exhibition
 •  
  Qingdao
  2022.7.1~2022.9.30
  “Garden of the Paradise”
  Master and Pupils Joint Exhibition of
  Lee Sun-Don and Ma Sing Ling
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  The World in Hand & Form of Unity ~Here comes Double Blessings - Master and Pupils Joint Exhibition
 • Beverly Hills
   
  Not opening to public because of COVID-19
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 •  
  Taipei
  2022.6.14~2022.7.9

  2022 A.R.T. Preview Exhibition

  [Artists]
  An Jila, China
  Chang Tiezhong, China
  Gao Xiaoyun, China
  He Wenbin, China
  Hu Chaoshui, China
  Jiang Jianzhi, China
  Ku Ya-Ren, Taiwan
  Li Jiangyu, China
  Li Yongcun, China
  Liao Mei-Lan, Taiwan
  Liu Bowen, China
  Liu Han-Wen, Taiwan
  Liu Wei-Tsen, Taiwan
  Mi Zhaoguang, China
  Xu Kesheng, China
  Xu Songbo, China
  Yu Lien-Chun, Taiwan
  Zeng Qunce, China
  Zhang Jing, China
  Zhang Yinghua, China
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  “Auspicious and Smooth” International Artist’s Exhibition
 • Taichung
  2022.7.1~2022.9.30
  “Auspicious and Smooth” International Artist’s Exhibition
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  “Moon of Heaven and Earth ” International Artist’s Exhibition
 • Kaohsiung
  2022.9.1~2022.9.30
  “Moon of Heaven and Earth ” International Artist’s Exhibition